Veteriner Kliniğimiz 7/24 365 Gün Açıktır.


  İletişim : (0212) 225 7675 - (0535) 610 20 90 Facebook Sayfamız  Instagram Sayfamız  Youtube

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar hizmetleri deyince;

Kan Tahlilleri, idrar tahlili, dışkı tahlili, patolojik inceleme, viral hastalıkların testleri vs akla gelir. Bunlarla ilgili bazı kısa bilgiler vermeye çalışacağız.

 

Hemoğram parametrelerinin kısa açıklamaları;

Hemoğram tahlili kliniğimizde, IDEXX ProCyte Dx tahlil cihazı ile yapılır. Alanında dünyanın en gelişmiş cihazlarındandır. Ülkemizin tamamında, bu gelişmiş aleti sizlerin hizmetine sunabilen 2. klinik olabilmenin, gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece hastalıklar hakkında daha fazla, daha güvenilir, daha etkili bir sonuca ulaşıp, teşhislerimizi kuvvetlendireceğiz. Böylece hastalarımıza daha faydalı olabileceğiz.

RBC = Red blood cell = Eritrositler. Hemotokritle beraber değerlendirilmelidir.

HCT = Hematokrit = Kan hücrelerinin plazmaya oranı.

HGB = Hemoglobin.

MCV = Mean corpuscular volume = Ortalama eritrosit hacmi. Belli aralıklarla ölçülmesinde, hastalığın ilerlemesi veya gerilemesi ile ilgili bilgi verir.

MCH = Mean corpuscular hemoglobin = Ortalama hemoglobin hacmi.

MCHC = Ortalama erisrosit hemoglobin konsantrasyanu.

RDW = Eritrosit dağılım değişikliği. Eritrositlerin boyutlarındaki değişkenliğin değerlendirilmesidir. Hastalığın ilerleme veya gerilemesini değerlendirmek içindir.

RETIC = Reticulosit = Olgunlaşmamış (genç) eritrosit. Aneminin Rejeneratif veya Non-Rejeneratif olduğunun tespitinde en önemli veridir.

WBC = White blood cell = Lökosit.

NEU = Nötrofil. Bazı inflamatuvar hastalıkların tespit/takip edilmesi ve hastalık şiddetinin belirlenmesi için önemlidir.

LYM = Lenfosit. Monsitlerle beraber, özellikle makrofajların yangısal süreçte baskın olduğu İnflamatuvar hastalıkların tespitine yardımcı olur.

MONO = Monosit. Monosit ve lenfositlerin ayrımlanması altta yatan glukokortikoid etkilerin (stress lökogram, steroid uygulaması, hiperadrenokortisizm) doğru bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlar.

EOS = EozonofilHeartworm, pire dermatitisi, felin astım, allerjik gastroenteritis vb. sistemik hipersensitivitelerin tespiti için önemlidir.

ProCyte Dx Analiz Cihazı hem kedi hem de köpek eozinofillerini ölçer.

BASO = Bazofil. Sistemik hipersensitivitelerin ve akut allerjik reaksiyonların tespitine yardımcı olur.

PLT = Platelet = Trombosit. Pıhtılaşma faktörüdür.  IDEXX ProCyte Dx Hematoloji Analiz Cihazı yalnızca impedans teknolojisi kullanan analiz cihazlarına göre çok daha güvenilir trombosit sayısı sunar.

Bize (0212) 225 76 75 Nolu Telefondan Ulaşabilirsiniz.