Veteriner Kliniğimiz 7/24 365 Gün Açıktır.


  İletişim : (0212) 225 7675 - (0535) 610 20 90 Facebook Sayfamız  Instagram Sayfamız  Youtube

KEDİ VE KÖPEKLERDE KIRIKLAR VE ÇEŞİTLERİ

 

KEDİ VE KÖPEKLERDE KIRIKLAR VE ÇEŞİTLERİ

İç ve dış kaynaklı nedenlere bağlı olarak, kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulması, kemik kırığı olarak adlandırılır.

Oluşumuna Göre Kırıklar:

Travmatik Kırıklar: Kemiği etkileyen bir kuvvet sonucu meydana gelen kırıklardır.

a-İndirekt Kırıklar: Doğrudan etki alan bölgede değil de daha uzağında meydana gelen kırıklardır.

b-Direkt Kırıklar: Etki alan bölgede meydana gelen kırıklardır.

Patolojik Kırıklar: Doğmasal veya edinsel hastalıklar sonucu, sağlamlığını yitiren kemiğin, basit darbelerden etkilenmesi sonucu meydana gelen kırıklardır.

Stres ve Yorgunluk Kırıkları: Yetersiz egzersiz ve aşırı yorgunluk devamında, belirgin bir travma olmaksızın oluşan kırıklardır.

Uçlarının Dış Ortamla İlişkisine Göre Kırıklar:

  1. Açık Kırık: Kasların ve derinin bütünlüğünün, kırılan kemik tarafından bozulması ile meydana gelir.
  2. Kapalı Kırık: Kasların ve derinin bütünlüğü bozulmamıştır. Kırık tamamen içeridedir.

RESİM

Çizgilerinin Gidişine Göre Kırıklar:

RESİM

Kırık Sağaltımı:

Her şeyden önce kırığın konumunun ve tipinin doğru olarak belirlenmesi gereklidir. Bunun için görüntüleme sistemlerinden yararlanılır.

Kemik kırıklarının tedavisinde farklı yöntemler kullanılabilir. Ama tedavi yöntemi ne olursa olsun, amaç aynıdır: Kırılan yerlerdeki kenarları, karşı karşıya temas edecek şekilde, bulunmaları gereken yere geri koymak. Bunu sağladıktan sonra da, kemik kaynayıp, iyileşme oluncaya kadar, sabit tutmak. Sabitliği, iyileşme tamamlanıncaya kadar başaramazsak, iyileşme olmayabilir veya hatalı olabilir.

Tedavide biz veteriner hekimlerin kullanabileceği birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

  1. Kafes istirahatı:

Çatlaklar gibi, nispetten basit kemik hasarlarında, hareketlerde kısıtlamaya gidilerek, sınırlı alanda minimum hareket ile hasta dinlendirilir.

  1. Bandaj uygulamaları:

Kemik kırık uçlarının birbirine temas ettiği durumlarda yararlanılır. Destekli veya desteksiz olabilir. Veteriner hekimlikte bandaj için kullanılan birçok yardımcı malzeme vardır. Bunlardan en sık kullanılanı ateldir. Sert materyalden olmalıdır. Kırılan kemik karşı karşıya getirildikten sonra atel ile sabitlenir ve bandaja alınır.

  1. Operatif sağıltım:

Dışarıdan (Eksternal Fikzasyon) veya içeriden (İnternal Fikzasyon) sabitleme yöntemleri kullanılır.

Dışarıdan sabitleme daha çok iyileşmesi güç kırıklarda kullanılır. Sabitleyici kısım dışarıda bulunur ve pinlerle kemiğe bağlanır.

İçeriden sabitlemede ise kırık kemikler karşı karşıya getirilir ve vida, pin, plaka, tel gibi ekipmanların yardımı ile operatif olarak sabitlenir.

Kırık İyileşmesini Etkileyen Faktörler:

  1. Lokal Nedenler:

-Kırık bölgesindeki damar ağının hasar görmesi kırığın iyileşmesini olumsuz etkiler. Yeteri kadar beslenemeyen kemiğin iyileşmesi gecikir.

-Kırığın şekli ve kırığın kemik üzerindeki yerleşimi iyileşmeyi yüksek oranda etkiler. Örnek verecek olursak ekleme yakın kırıklar ve parçalı kırıklar diğerlerine kıyasla daha zor iyileşir.

-Kırık uçları ne kadar hareket ederse iyileşme o kadar gecikir. Bu nedenle kırık tedavisinin en önemli unsurlarından biri kırık uçlarının hareketsiz tutulmasıdır.

-Tümör veya osteomyelitis gibi rahatsızlıklara bağlı olarak direnci etkilenen kemiklerin kırıkları daha geç iyileşir.

-Kırık bölgesinde enfeksiyon oluşması kırık iyileşmesini geciktirir.

  1. Genel Nedenler:

-Genç hayvanlarda kırık iyileşmesi yaşlı hayvanlara göre daha hızlı olur.

– Vitamin ve mineral eksiklikleri kırık iyileşmesini geciktirir.

-Hormonlar da kırık iyileşmesine oldukça etkilidir. Büyüme hormonu ve tiroid hormonunun kırık iyileşmesine olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Bunun yanında kortikosteroidlerin olumsuz etkileri bulunmaktadır.

-Tedavinin devamında uygulanacak olan, veteriner hekimin önerdiği, fizyoterapi ve egzersizler kırık iyileşmesini olumlu etkileyecektir.